મોટી વહુ ઘરની લક્ષ્મી ભાગ- ૧ || PB Film studio || Gujarati Natak || Gujarati Short Film ||

1 Просмотры
Издатель
Title: મોટી વહુ ઘરની લક્ષ્મી ભાગ- ૧

Cast :
Vicky Vaghasiya
Siya Mistri
Ushaben Vaghasiya
Henny Mistri
Vinubhai Kanani
Sagar Parmar

Dop : Nikunj kasodariya

Story Writer :
Vicky Vaghasiya

Director :
Vicky Vaghasiya

Video Editor :
Abhay Dudhagara
(Editor Zone)


Vicky Vaghasiya - ​

#Vickyvaghasiya​ #Gujaratishortfilm #Gujaratinatak #pbfilmstudio

For Business Inquiry Contact
Contact - +91 9427777377
Email - tfapbfilmproduction@
Facebook -
Instagram -


અમારા નવા આવનાર વિડીયો ની જાણકારી મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્રકાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક અને શેર કરો અને બેલ ના નિશાન પર કિલક કરવાનું ના ભૂલતા .
Категория
Кино и фильмы
Комментариев нет.